Politikalar

Çevre Politikamız

 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak,

 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek,

 • Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek,

 • Yatırım kararları alınırken çevresel kıstasları dikkate almak,

 • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak,

 • Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak,

 • Acil Durum Risklerini azaltmak,

 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak,

 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ’nin tüm gereklerini yerine getirmek,

 • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak,

 • Çevre Yönetimi Sistemimizi sürekli iyileştirmek, çevrede yol açtığımız kirlenmeyi önlemek,

 • ÖZGÜN BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. olarak Çevre Yönetim Sistemi Politikamızdır.